ایام کاری قسمت اداری مجموعه


قسمت اداری مجموعه از ساعت ۹:۰۰ صبح لغایت ۱۷:۰۰ عصر در روزهای شنبه الی چهارشنبه و از ساعت ۹:۰۰ صبح لغایت ۱۴:۰۰ در روزهای پنجشنبه آماده پاسخگویی به مشتریان می باشد.