0
اجاره انبار در جنوب تهران

اجاره انبار در جنوب تهران

       اجاره انبار در تهران      ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷

اجاره انبار در جنوب تهران شاید قریب به دو قرن پیش که اولین شاه قاجار تهران را به عنوان پایتختش برگزید ، تهرانی که شمالی ترین نقطه آن خیابان انقلاب امروزی بوده و دروازه های دولت و شمیران آن را از…… بیشتر »